Hjälpsidor för ServIT Center

Kundregister (CRM)

Instruktionsfilm

Översikt

Kundregister (CRM) används som säljstöd, kundvård och aktivitetsuppföljning. Ordning och reda, identifiera inkommande kundkontakter, screen pop-up på kund, schemalagda aktiviteter, utskick nyhetsbrev, kundregister, utökad kömatchning på per kund mm.

Kundregister/kontakter

Byggstenen i ett CRM system är kontaktregistret. Här finns stöd för:

 • Screen pop-up med kontaktsida vid kontakt från identifierad kund.
 • E-post och SMS direkt från kundsidan.
 • Schemalägg aktiviteter som startas enligt givna intervall eller tidpunkter.
 • Anteckningar om kund.
 • Utskick av nyhetsbrev till kund.
 • Import av kontaktregister från andra system.
 • Egna kontakttyper och sökord.
 • Dokumentbilagor kopplade till kontakt.
 • Egna länkar i snabbmenyn.

För en kontakt anges följande:

 • Namn - För- och efternamn (obligatoriskt).
 • E-post - Finns adress kan man direkt från kundbilden skicka e-post eller nyhetsbrev till kontakt.
 • Telefonnummer - Vid mobilnummer kan man skicka SMS direkt från kontaktsidan. Har man Telefoni-funktion kan man ringa med "one click dial".
 • Kund-ID - Här anges externt kund ID. Används sedan för automatiserad identifiering, t.ex. i telefonen inknappat kundnummer.
 • Kontakttyp - Man kan skapa sina egna kontakttyper (t.ex. kunder, prospekts, övriga ....).
 • Sökord - Egna sökbegrepp för att underlätta sökning och matchning.
 • Nyhetsbrev - Inställning för om kontakten accepterar ta emot nyhetsbrev.
 • Eget hälsningsmeddelande - Om kontakt är identifierad kan man skräddarsy hälsningsmeddelandet.
 • Information - Längre text som beskriver kontakten.
 • Företag - Man kan koppla kontakten till företag (se företag nedan).
 • Anteckning - Här kan man lägga in en anteckning om kontakten, sparas då med datum i en lista.
 • Aktivitet för kontakt - Man kan schemalägga en aktivitet (kräver att man också har ärendehantering). Man fyller i aktivitetstext, ev. bilaga samt intervall eller bestämd tidpunkt när aktiviteten skall gälla.

Företag

Information för ett företag innehåller företagsnamn, organisationsnummer, adress samt telefonnummer (serie). Om man vill identifiera inkommande kontakt på företagsnivå. För ett företag ser man sedan alla dess kontakter och alla ärenden.

Nyhetsbrev

Börja med att:

 • Välj ev. filtrering av mottagare, välj från kontakttyp eller sökbegrepp.
 • Fyll i avsändarens namn, avsändande e-postadress, rubrik (visas som "subjekt" i e-postmeddelandet, underrubrik (visas som rubrik i själva texten).
 • Skriv själva texten för nyhetsbrevet.
 • Ange om du vill inkludera länk för avanmälan så kontakterna kan avanmäla sig för framtida utskick.
 • Ange om det skall skickas som text eller HTML (HTML rekommenderas).
 • Tryck på "Skicka test" så får du själv ett exempel på hur nyhetsbrevet ser ut.
 • Eller tryck "Fortsätt" för att komma till en lista med mottagarna. Här kan du välja bort mottagare.
 • Tryck "Ja, skicka" när allt är OK. Nyhetsbrevet går ut till alla valda mottagare.