Hjälpsidor för ServIT Center

Klassificering

Klassificering är en funktion som gör att era handläggare kan logga en klassificeringskod för varje besvarat samtal. Detta används för att föra statistik som t.ex. kan användas för uppföljning av vilken typ av frågor kunder ringer in om.


Förberedelse / Inställningar

Man förbereder denna funktion genom att registrera en klassificeringsprofil (detta görs under Callcenter / Avancerat / Klassificering). I profilen anges vilka olika loggningskoder som handläggaren skall kunna sätta på ett samtal.

Sedan kopplas profilen till den (eller de) kö(er) som skall använda funktionen. Detta görs på administrationsbilden för köer (fliken Avancerat).

Slutligen måste de handläggare som skall använda funktionen göra en inställning i sin klient. Detta görs via menyvalet Alternativ, fliken Handläggare. Rutan Klassificering skall kryssas i.


Funktion

När samtal kommer in på köer som har funktionen aktiverad kommer handläggaren att få upp detta val (för varje besvarat samtal) och kan då klassificera samtalet utifrån de olika möjliga loggningskoder som profilen anger. Detta gäller både kunder som besvaras direkt som inkommande samtal och kunder som kontaktas via återuppringning (callback).

Handläggarens loggningskod sparas på samtalet och kan sedan användas för att ta ut statistik.