Hjälpsidor för ServIT Center

Facebook

Instruktionsfilm

Översikt

Ni kan kommunicera med kunderna via er facebook-sida. Det innebär att er/era sidor på facebook kopplas till ServIT Center som då kommunicerar med facebook för att att läsa och skriva meddelanden via ärendehanteringen. När någon skriver ett meddelande på facebook på er sida kommer det in som ett "vanligt" ärende som hanteras och besvaras via webb-gränssnittet.

Förberedelser

För att aktivera koppling till facebook måste samma person ha både full behörighet till ServIT Center och samtidigt logga in som behörig administratör för er/era sidor på facebook som skall hanteras. Ni måste godkänna (till facebook) att vi ha rätt att läsa och skriva meddelanden på sida.

Inställningar

För varje Facebook-sida som skall hanteras kan man avgöra om ServIT Center skall läsa wall (öppna meddelanden) och/eller privata meddelanden. Man kan även ange om dessa meddelanden skall ha hög prioritet och man kan ange en signatur som läggs till alla svar som skrivs. Om ni använder svarsställen kan en facebook-sida kopplas till valfritt svarsställe.

Övrigt

Funktionen Ärendehantering måste vara aktiv för att använda facebook-koppling.