Hjälpsidor för ServIT Center

Tjänster

I ServIT Center så finns några olika tjänster som kan underlätta er hantering. Välj det/de verktyg som passar bäst för er verksamhet.

Ärendehantering

Organisera och fördela arbetsuppgifterna.

[ Läs mer ]

Kundregister (CRM)

Säljstöd, kundvård och aktivitetsuppföljning.

[ Läs mer ]

Svarstjänst

Växeltelefonist och svarstjänst

[ Läs mer ]

Telemarketing (TM)

Lägg upp ringlistor och kontakta era prospekts/kunder på ett systematiserat sätt (Ärendehantering och CRM behövs).

[ Läs mer ]

Telefoni

Ta emot och ring med vår telefoni.

[ Läs mer ]