Hjälpsidor för ServIT Center

E-post

Instruktionsfilm

Översikt

Ni kan ta emot och skapa nya ärenden eller uppdatera befintliga utifrån e-post från era kunder. Ni kan antingen ställa in så att systemet hämtar e-post från er eller så får ni en adress av oss dit ni vidarebefordrar ("forward") e-posten. Om ni gör forward så se till att ändå spara kopia på mailen ett tag som en extra trygghet för er.

Förberedelser

För att kunna skapa ärenden via e-post måste ni ha aktiverat Ärendehantering.

Inställningar

Ni väljer hur systemet skall hämta e-posten som ligger till grund för nya ärenden. Man anger om ärendena skall skapas automatiskt eller efter manuell granskning. Ni specificerar huruvida man vill skicka "auto-svar" när nytt ärende skapas.

Övrigt

Om ni även har aktiverat kundregister (CRM) och kundens uppgifter (avsändaren) finns i kundregistret så kopplas naturligtvis ärendet automatiskt till identifierad kund.

Max filstorlek på inkommande e-post är 25 Mb. Om storleken överskrids så studsar meddelandet.

Spam

Vi har ingen inbyggd allmän spam-kontroll i plattformen. Det får man ansvara för själv, med sin egen hantering, innan man skickar meddelanden vidare till oss med vidarebefordra (forward). Man kan sedan komplettera med filter-funktionen för att stoppa specifika mail vid behov.