Hjälpsidor för ServIT Center

Telefonmöte

Telefonmöte är ett självklart sätt att komunicera i dagens samhälle. Det är effektivt och är ett bra alternativ ur miljösynpunkt.

  • - Skapa nytt möte, ange datum, tid, längd mm
  • - Bjud in deltagare, kan vara egna handläggare, kontakter och/eller externa personer
  • - Skicka ut inbjudan
  • - Håll koll på vilka deltagare som anslutit sig
  • - Vid behov, lysna på inspelning från mötet