Hjälpsidor för ServIT Center

Instruktionsfilm

Menyhantering (egen meny)

För att effektivisera det dagliga arbetet så handläggarna får en så anpassad och enkel posrtal kan man skräddarsy deras meny med egna snabblänkar till för dom relevanta funktioner. Detta kan göras generellt, per arbetsgrupp eller individuellt. Varje uppsättning av en meny kallas en menyprofil och byggs av administratör. Gå till Menyhantering (under Allmänt-menyn på). En menyprofil kan sedan sättas som "standard" (under Inställningar i kontrollpanelen). Menyprofil kan även kopplas individuellt till en användare (via sidan för att administrera användare)