Hjälpsidor för ServIT Center

Vår policy för VoIP telefoni

Översikt

Att ringa via VoIP-telefoni är idag väl beprövat och allmänt accepterat. Men det ställer krav på nät och utrustning hos er som kund:

  • Pålitlig och snabb anslutning till internet.
  • Väl fungerande internt LAN.
  • Modern brandvägg som hanterar och släpper igenom SIP-protokollet.

Har man inte det kan man lätt få problem och störningar såsom:

  • Envägskommunikation
  • Dålig ljudkvalitet
  • Avbrutna samtal

Vår erfarenhet är att det oftast fungerar väldigt bra med VoIP. Men har ni gammal brandvägg eller långsam internet-förbindelse stöter ni på problem. Vi har då ingen möjlighet att felsöka eller ge råd. Det är alldeles för komplext och det är er internetleverantör eller nätverksansvarig som ni ska kontakta då.