Hjälpsidor för ServIT Center

Screen pop-up

Översikt

S.k. screen pop-up kan med fördel användas för att underlätta en handläggares arbete om du hanterar kunder i telefonkö, chatt eller vid utgående telefoni via telemarketing (ringlistor). Grundtanken är att med automatik ta fram relevant information till handläggaren i samband med en kundkontakt. Detta kan ske genom att visa ärende/kund i ärendehantering/CRM system eller även i annat (externt) system som handläggaren kan nå via sin webbläsare.

Förberedelser

Screen pop-up kan användas om någon av delarna telefonkö, chatt eller telemarketing är aktiverat.

Inställningar

Ni kan ställa in hantering av screen pop-up under konfigurering av ärendehantering eller CRM förutsatt att ni har någon av delarna telefonkö, chatt eller telemarketing aktiverat.

Man kan även ställa in screen pop-up i handläggarens klient Detta görs på fliken "Screen pop-up" under Alternativ (via menyn upep til vänster). Man kan här stänga av pop-up eller lägga in en annan pop-up hantering som gäller för just den enskilda klienten.

Följande parametrar kan användas dynamiskt vid pop-up:
  • AID - Kundens telefonnummer (A-nummer)
  • BID - Nummer kunden har ringt till (B-nummer)
  • GARPNUM - Unikt samtals-ID
  • QID - ID på kö som samtalet kommer ifrån
  • LANG - Språkkod för samtalet
  • CUSTID - Inknappat nummer från kund
  • PRIO - Prioritet på samtal
  • RINGNO - Ringlista för utgående samtal (ej vid inkommande samtal)

Dynamiskt värde anges inom 'måsvingar' '{}'.
Exempel: http://mittforetag.se/kundbild.php?contactno={CUSTID}&nummer={AID}

Teknik

När handläggaren blir utvald att hantera en kundkontakt så öppnas en ny flik i webbläsaren med en URL (adressrad) enligt inställningarna.

Övrigt

Ingen speciell avgift finns för screen pop-up.