Hjälpsidor för ServIT Center

Instruktionsfilm

Rapporter

Översikt

Via rapportcentralen kan ni prenumerera på rapporter som skickas med önskad periodicitet via e-post. I systemet finns ett antal olika standard-rapporter för t.ex. nyckeltal, detaljerad samtalsstatistik, statistik över handläggare mm.
Som en "specialrapport" kan man även prenumerera på en sparad (skräddarsydd) uppsättning av urval/parametrar från samtalsstatistiken.
Fler rapporter tillkommer vartefter behoven identifieras.

Parametrar

På vissa rapporter kan man ange parametrar för själva rapport-körningen, t.ex. val av kö(er). För att se ev. möjliga parametrar för resp. rapport, så placera muspekaren över hjälp-symbolen på rapportsidan.

Mottagare

För varje rapport kan ni välja vilken eller vilka av användarna som skall vara mottagare av rapporten (användaren måste ha en angiven e-postadress för att kunna vara mottagare av en rapport).

Anpassning

Det finns även stora möjligheter att påverka vilka rapporter som finns tillgängliga, antingen långsiktigt i vår egen utveckling eller om ni behöver en skräddarsydd rapport för era egna behov.

Övrigt

Funktionen kräver att CallCenter PRO är aktiverat.