Hjälpsidor för ServIT Center

Instruktionsfilm

Rapporter

Översikt

Via rapportcentralen kan ni prenumerera på rapporter som skickas med önskad periodicitet via e-post. I systemet finns ett antal olika standard-rapporter för t.ex. nyckeltal, detaljerad samtalsstatistik, statistik över handläggare mm.
Som en "specialrapport" kan man även prenumerera på en sparad (skräddarsydd) uppsättning av urval/parametrar från samtalsstatistiken.
Fler rapporter tillkommer vartefter behoven identifieras.

Parametrar

På vissa rapporter kan man ange parametrar för själva rapport-körningen, t.ex. val av kö(er). För att se ev. möjliga parametrar för resp. rapport, så placera muspekaren över hjälp-symbolen på rapportsidan.

Mottagare

För varje rapport kan ni välja vilken eller vilka av användarna som skall vara mottagare av rapporten (användaren måste ha en angiven e-postadress för att kunna vara mottagare av en rapport).

Anpassning

Det finns även stora möjligheter att påverka vilka rapporter som finns tillgängliga, antingen långsiktigt i vår egen utveckling eller om ni behöver en skräddarsydd rapport för era egna behov.

Rapporter från sparade urval

Det finns en funktion där du själv kan spara eget definierat urval som du sedan använder för att skapa skräddarsydd rapport. Detta finns för både samtals- och ärendestatistik
Gör så här för t.ex. egen rapport med ärendestatistik:
- Gå till ärendestatistik-sidan i webbgränssnittet
- Välj selektering, hur statistiken ska summeras och vilka värden som ska visas, tryck hämta
- Tryck spara, välj intervall och ange ett id på sparade urvalet
- Gå till sidan för rapporter i webbgränssnittet, välj ny prenumeration
- Välj flik egna
- Klicka på prenumerera på rapporten med id:t du angav ovan
- Fyll i data och mottagare som vanligt
- Klart!

Övrigt

Funktionen kräver att CallCenter PRO är aktiverat.