Hjälpsidor för ServIT Center

Datalagring

Allmänt

Vi har några få grundläggande regler:

- Vi delar aldrig med oss av det som lagras hos oss till extern part utan ert medgivande eller om det krävs enligt lag.
- Vi sparar bara sådant på våra servrar som krävs för att tjänsterna skall fungera.
- Vi lagrar allt data på egna servrar i Sverige.

GDPR/Pul

2018 skärptes reglerna för hantering av lagrade personuppgifter. Vi har rutiner och dokumentation så att detta efterlevs fullt ut i vår plattform

Vi kan även teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal (som underleverantör) för våra kunder.

Vi har rutiner färdiga för att, på våra kunders begäran, leverera utdrag på allt vi vet om en viss person och att (vid begäran) anonymisera detta data så att det inte längre kan kopplas till en person. Detta i enlighet med lagens krav.

Beskrivning (pdf) av vår hantering: Beskrivning hantering GDPRLagringstider


Samtalsloggar och samtalsstatistik

Sparas 2 år i produktionsplattformen
Ev. inspelningar av samtal sparas i ett år

Ärenden

Sparas 2 år i produktionsplattformen

Bilagor till ärenden

Sparas 1 år i produktionsplattformen

Detaljerad användarstatistik

Sparas ett år i produktionsplattformen

Inspelningar samtal

Sparas 1 år i produktionsplattformen

Samtalsdetaljer (extra data, endast för felsökning)

Sparas 2 månader

Original e-post

Inkommand e-post sparas 2 månader
Obs, er e-post kan/bör alla våra kunder arkivera själva!
Utgående e-post sparas och visas endast 2 veckor efter att den skickats