Hjälpsidor för ServIT Center

SMS

Instruktionsfilm

Översikt

Ni kan ta emot SMS från era kunder och automatiskt skapa ärenden.

Förberedelser

För att kunna ta emot SMS måste ni ha aktiverat Ärendehantering via kontrollpanelen.

Inställningar

Inga speciella inställningar behövs för SMS.

Teknik

Kunden kontaktar er genom att skicka SMS till SMS-nummer 0730-121334.

Meddelandet måste börja med ett prefix som identifierar er som mottagare, se konfigurationssidan för SMS.

Övrigt

Om ni även har aktiverat "Kundregister (CRM)" och kundens telefonnummer (avsändaren) finns i kundregistret så kopplas ärendet automatiskt till kunden.

Kontakta oss om ni vill ha eget (annat) SMS-nummer (t.ex ett kortnummer).