Hjälpsidor för ServIT Center

Att komma igång

Det är enkelt att komma igång med ServIT Center. Ni kan t.ex. ringa ert första samtal till er telefonkö eller registrera ert första ärende inom ett par minuter. För att konfigurera tjänsten behöver ni bara ange ett minimum av uppgifter.

När ni registrerat ert konto kommer ni se ett antal aktiviteter som skall utföras för att komma igång. All hjälp och konfigurering hittar ni under kontrollpanelen som är utgångspunkten för att administrera och konfigurera tjänsten. En del av dessa åtgärder är obligatoriska för att allt ska fungera, dessa markeras med varningstriangel. Andra är frivilliga val/tips för att anpassa lösningen till just era behov och krav. Läs om de vanligaste startaktiviterna nedan och läs även hjälpsektionen för resp. kontaktyta/tjänst i hjälpen (se meny till vänster).
Fastnar ni så är det bara att kontakta oss så hjälper vi er vidare.

Allmänt

Lägg upp de användare som ni behöver via webben under Allmänt -> Användare. Ställ även in era öppettider under Allmänt -> Kalender.

Telefonkö

Normalt kan ni testa att ringa direkt. Under Allmänt -> Nummerplan ser ni de/det nummer ni har konfigurerade för tjänsten.
Egna ljudfiler kan ni spela in eller ladda upp via Callcenter -> Ljudfiler, om inget annat sagts så finns det standardljudfiler initialt som ni kan börja med.
För att besvara samtal som placerats i kö så måste ni logga in som handläggare, se vidare Inloggning callcenter i hjälpen för olika sätt att logga in som handläggare.
Verifiera att kö(er) fungerar som ni har tänkt med den logik som är uppsatt i olika lägen, t.ex. vid kö, efter menyval, efter viss kötid och att rätt ljudfil spelas vid rätt tidpunkt.
Ni måste bestämma vilket/vilka sätt ni vill ta emot samtal (dvs vilken/vilka telefoner ni skall ta kundsamtal på).

Ärenden/e-post

Ni kan börja testa ärenden på en gång, antingen genom att manuellt registrera ärende (via Ärenden/CRM -> Ärenden -> Skapa nytt), eller genom att mejla in på den (eller de) styradress(er) som ni har fått till lösningen. Ni hittar dessa under E-post på Kontrollpanelen.
Ställ in avsändande adress och ev. signatur via Kontrollpanelen -> Ärendehantering -> Utgående e-post
Om ni vill använda mallar för att föra statistik och för att hjälpa handläggarna så lägger ni upp detta via Ärenden/CRM -> Ärenden -> Ärendemallar, här kan ni även lägga upp lösningsförslag för olika typer av problem ("standardsvar").
Jobba sedan via Översikten (Allmänt -> Översikt. Öppna ärenden och registrera lösning och skicka svar på ärenden till den som är kund. Uppdatera status på ärende för att styra arbetet med resp. ärende.

TM/Ringlistor

Ringlistor skapas i två steg först skapas kontakten i CRM sedan skapas ringlistan och ni väljer vilka kontakter (från CRM) som skall bearbetas.
Initialt måste ni bestämma hur ni skall ringa (med vilken telefoni) och vilka resultat som ett ringkort kan avslutas med (görs under Administrera ringlista).

Lycka till!