Hjälpsidor för ServIT Center

Telefonkö - CallCenter

Instruktionsfilm

Översikt

Viktigaste byggstenen i plattformen är vår välbeprövade och avancerade CallCenter funktion för att hantera inkommande telefoni. Där köas, prioriteras och distribueras samtal till handläggare eller för självbetjäning. Handläggare bemannar en telefonkö. De loggar in via vår app eller på webbsidan. Man kan välja att besvara samtal i en vanlig fast/mobil telefon, Softphone (SIP) telefon eller webRTC HTML telefon.

Förberedelser

För att ta emot kundsamtal hos era handläggare behöver ni:
1. Logga in och bemanna köer.
2. Se till att era kunder vet var dom skall ringa. Antingen låter ni dom ringa direkt till det nummer ni får av oss eller så kopplar ni vidare ert befintliga telefonnummer till tjänstens support-nummer.

Man bör även ställa in öppettider och spela in egna ljudfiler för köbesked etc.

Inställningar

För telefonin kan ni göra följande inställningar:
  • Ange hur samtal skall hanteras om det blir längre telefonkö.
  • Spela in egna ljudfiler för t.ex. välkomst- och köbesked.
  • Hantera era öppettider.
  • Bestämma hur lång tid en handläggare behöver mellan 2 samtal (s.k. "wrap-up time", eller efterbehandlingstid).
  • Sätta upp servicemål för hur lång kötid ni accepterar. Detta mål kan sedan mätas mot i realtid och historiskt.

Tillval

Under kontrollpanelen kan ni välja följande tillval till telefoni:
  • Inspelning av samtal.
  • Ange vad som ska ske om handläggare inte svarar trots att den är i status redo (loggas ut, pausas eller loggas ut förutom om man är sist).

Övrigt (telefonkö PRO)

Om ni behöver ytterligare funktioner för telefonin i ert CallCenter så kontakta oss. Det finns mycket mer funktionalitet än den man ser i kontrollpanelen. Dock krävs vår PRO version av telefonkö. Där finns en mängd avancerade funktioner såsom; beräknad kötid, menyval, inmatning av kundnummer, tillgång till vår rapportcentral, overflow mellan olika köer, integration mot befintligt kundregister, mätning av Nöjd Kund Index (NKI) etc.