Hjälpsidor för ServIT Center

Ärendehantering PRO

Översikt

Ärendehantering PRO är ett mer professionellt gränssnitt för ärendehanteringen. Framförallt innehåller det vassare verktyg att hantera stora mängder e-post och då kunna automatisera hela processen från inkommet meddelande till avslutat ärenden. Det finns 2 helt nya vyer för att hantera ärendena mer i realtid
 • Huvudinkorg är alla nya ärenden hamnar. Härifrån kan en dispatcher masseditera och göra urval för att sortera eller snabbstänga ärenden
 • Personlig inkorg där varje handläggare kan jobba med sina ärenden i realtid

Dessutom finns funktioner för att att t.ex. skräddarsy sin snabbmeny, hantera svarsställen och mera flexibilitet.

Skräddarsydd snabbmeny

Gör så här för att skapa egen snabbmeny:
 1. Admin snabblänkar, menyrader - I kontrollpanelen/Ärendehantering finns en länk till Admin egen meny. Gå in där och lägg till alla länkar ni kan tänkas behöva.
 2. Skapa initial snabbmeny - Klicka på "Uppdatera initial snabbmeny" och konfigurera defaultmenyn.
 3. Välj din snabbmeny - Varje användare kan sedan välja vilken snabbmeny den vill ha, anpassad eller standard. Det gör man under "Ärenden/CRM" > "Övrigt" > "Min snabbmeny".
 4. Anpassa egen - Väljer man anpassad kan varje handläggare sedan skräddarsy menyn, t.ex ta bort länkar man inte behöver.

Inställningar

Fliken Avancerat
 • Tilldela handläggare - Aktivera för att tvinga att ärendet skall tilldelas en handläggare. Ärendet kan då alltså inte ha status NYTT (gäller dock inte när ärenden skapas automatiskt vid inkommande e-post).
 • Auto-tilldela - Om detta är aktiverat och handläggaren öppnar ett ärende sätts status till "Öppet" och ärendet tilldelas handläggaren automatiskt.
 • Sätt PRO-vy till default - Anges om man vill visa ärenden i PRO-vyn som default
 • Tillåt borttag av ärende - Handläggaren kan radera ett ärende helt från systemet (normalt räcker det men att stänga ärendet).
 • Tillåt ändring av Källa - Handläggare kan själv ange källa till ärendet.
 • Länk för nytt ärende på bef. ärende - Om man vill ha länk för att registrera ytterligare ärende för aktuell kontakt.
 • Avancerad filterhantering - Aktiverar funktioner för mer avancerad filtrering av inkommand eärende för att sätta prioritet, mall etc. Se separat hjälp-sida för detta.
 • Anpassa snabbmeny - Om man vill kunna bygga sin egen snabbmeny.
 • Snabbmeny och vanlig meny - Om man vill kunna kombinera standardmenyn och vanliga defaultmenyn.
 • Egen css-fil - När man vill ha sin egen design på sidan som visas för "utomstående" kontakt.
 • Iframe för kontaktuppgifter - Om man använder ett externt/eget CRM för kontaktuppgifter.
 • Egen text - Ange komplett meddelande att skicka till kund som registrerar nytt ärende via e-post eller webbformulär. Används endast om automatisk bekräftelse har valts. Om ingen text anges skickas standardtext från systemet. Variabler kan användas och anges inom måsvingar. (t.ex. {TICKNO})
  Giltiga parametrar är:
  TICKNO Tilldelat ärendenummer
  NAME Namn på kund (om vi vet detta)
  URL Länk till ärendet