Hjälpsidor för ServIT Center

Twitter

Översikt

Ni kan kommunicera med kunderna via twitter. Det innebär att ni kan söka i twitterflödet för att skapa ärenden i ServIT Center. Ni kan även svara på meddelanden. När någon skriver ett meddelande på twitter som nämner ert id (@xxxx) så kommer det in som ett "vanligt" ärende som hanteras och besvaras via webb-gränssnittet. Ni kan även söka efter relevanta sökord (och generera ärenden utifrån detta) och hantera direktmeddelanden.

Förberedelser

För att aktivera koppling till twitter måste samma person ha både full behörighet till ServIT Center och samtidigt logga in som behörig administratör för det Twitter-konto som skall hanteras. Ni måste godkänna (hos Twitter) att ServIT Center har rätt att läsa och skriva meddelanden på kontot. Efter godkännande kan det ta ett antal minuter innan vi verifierar att kopplingen fungerar (visas under status)

Inställningar

För varje twitter-konto som skall hanteras kan man avgöra om ServIT Center skall läsa mentions (meddelanden som inkluderar ert kontonamn) och/eller direkt-meddelanden (privata meddelanden). Dessutom kan man bevaka nyckelord i twitterflödet och skapa ärenden (kopplat till mall i ServIT Center om man önskar) när dessa dyker upp. Idag sker sökning bland meddelanden som har svenska som språk. Ni kan även ange om dessa meddelanden skall ha hög prioritet. Om ni använder svarsställen kan ett twitter-konto kopplas till valfritt svarsställe.

Övrigt

Twitter flödet kontrolleras några gånger per timme, så en fördröjning på ett antal minuter finns innan vi hittar relevanta tweets.

Funktionen Ärendehantering måste vara aktiv för att använda twitter-koppling.