Hjälpsidor för ServIT Center

Instruktionsfilm

Användare

Den eller de hos er som har full behörighet administrerar själv vilka användare som skall finnas i tjänsten. Detta görs via Allmänt -> Användare.

Grundinformation anges på användaren med e-post, namn, kortnamn (alias) etc. Man kan även ange om personen skall vara kopplad till ett eller flera svarsställen eller svarsgrupper.

Behörighet kan sättas efter en standardmall på första sidan eller detaljstyras under fliken Behörighet.

Som administratör kan man även logga ut användare och sätta en användare som "out of office" (om denna funktion används). Om användaren har ett telefonnummer angivet kan en administratör även logg ain användaren.

Varje person som använder ServIT Center skall (om inte annat är avtalat) ha ett eget personligt konto i tjänsten.