Våra produkter

Ärendehantering

 • Kanaler: telefoni, chatt, e-post, webb, SMS, facebook, twitter
 • Svarsställen
 • Rådfråga AI
 • Enkel integration olika CRM-system
 • Kunskapsdatabas
 • Valbara begrepp: status, handläggare, mall, ärendetyp, svarsgrupp, bilagor, prioritet, CC och BCC, multipla mallar, egna fält (inmatning eller val), repetition intervall
 • ITIL stöd
 • SLA, SLA-mål uppföljning, statistik
 • Mallar med fördefinierade fält och lösningsinstruktioner
 • NKI och NPS mätningar
 • Filter, triggers, textanalys
 • Stöd för internationella tecken: ryska, kinesiska mm
 • Gränssnitt på engelska eller svenska
 • HTML editor
 • Drag & drop bilagor
 • Huvudärende
 • Valbart sätt att hantera kund-dialog (text eller webbsida för kund)
 • Signaturer, personliga, inbäddade signaturbilder
 • Köhantering ärenden
 • Out of Office
 • Automatisk tidrapportering och uppräkning bearbetningstider
 • Egen domän/design/css/utseende
 • Skicka ärende externt
 • Spärrlistor
 • Rapporter och statistik
 • Sparade sökningar
 • 4 olika nivå fleranvändarstöd
 • Aviseringar
 • Verktyg för dispatcher
 • Masshantering, PRO vyer
 • Snabbtexter
 • Definiera egna fält/parametrar

Callcenter

 • Avancerad och flexibel köhantering
 • Integration Bank-ID
 • Integration många andra system
 • Hantering ljudfiler och hotprompts (lavinmeddelanden)
 • Free seating, handläggare bemannar från valfri telefon/dator
 • SLA, SLA-mål uppföljning, statistik
 • Utökad samtalsmatchning via CRM
 • Click to dial
 • Samtalsinspelning
 • Medlyssning
 • Coatchning (whisper)
 • HTML telefon (WebRTC)
 • Avancerad beräknad kötid
 • Personliga köer
 • Språkhantering
 • NKI och NPS i telefon
 • Avancerad statistik via Meridix
 • Telefon-app för status och vanligaste admin i app
 • Egna nummerplaner och serier, aktiva passiva
 • Stöd återuppringning och SMS avisering
 • Utökad samtalsmatchning mot CRM eller externa system
 • Klassificering med uppföljning o statistik
 • Schemalagd bemanning
 • Screen popup
 • Plocka samtal i kö
 • Webb-callme via tidstyrning och schema
 • Stöd Rest API
 • Avancerad språkhantering
 • Färdiga eller egna wallboards
 • Hantering GDPR
 • Kalender med globala helger och egna avvikelser
 • Nyhetsbrev
 • SMS utskick
 • Stöd SPF och DKIM för e-post
 • Rapportcentral med abonnemang och utskick
 • SIP-telefoni o SIP-konton
 • Event och larm
 • Konfigurerbara användar-menyer

Telefoni

Använd ServIT telefoni softphone och telefoni för ordinarie telefoni
 • SIP- eller WebRTC-konto
 • Egna personliga direktnummer som ni adminstrerar själva
 • Integration med kontaktregister i CRM
 • Free seating, handläggare bemannar från valfri telefon/dator
 • Click to dial
 • Samtalsinspelning
 • Personliga köer där samtal köas och kopplas till din telefon
 • Egna nummerplaner och serier, aktiva och passiva

Köhantering

En viktig byggsten i plattformen är vår välbeprövade och avancerade funktion för att hantera inkommande telefoni. Där köas, prioriteras och distribueras samtal till handläggare eller för självbetjäning.
Handläggare bemannar en (eller flera) telefonkö(er) genom att logga in via vår app eller på webbsidan. Man kan välja att besvara samtal i en vanlig telefon, i en softphone, eller i en webRTC HTML telefon.
Hanteringen av inkommande samtals styrs vi flexibla köskript där ni i detalj kan kontrollera hur samtal skall hanteras.

Funktioner i köhantering

En stor mängd funktioner finns för att optimera samtalsflödet, såsom menyval, kötid, antal samtal i kö, priotitet, antal tillgängliga handläggare etc.
Om ni behöver ytterligare funktioner för telefonin i ert CallCenter så finns mycket mer funktionalitet i vår PRO version av telefonkö. Där finns en mängd avancerade funktioner såsom; beräknad kötid, kundverifiering via bank-ID, tillgång till vår rapportcentral, integration mot befintligt kundregister, mätning av Nöjd Kund Index (NKI) etc.

Ärendehantering

Med ärendehantering får man hjälp att organisera och fördela arbetsuppgifterna i sin kundtjänst. Skapa ärenden, fördela till handläggare, uppdatera status, kommunicera med kunderna via tjänsten, hämta ärendestatistik mm.
Ärenden kan skapa från olika källor såsom e-post, telefoni, kontaktformulär, SMS/MMS, manuellt elller via ett API från ett externt system.
Exempel på arbetsflöde:
Kundtjänst registrerar nytt ärende. Länk till ärendet skickas till kund. En dispatcher fördelar ut ärendet till ny specifik handläggare. Denne behöver mer uppgifter av kund och begär komplettering. Kund fyller i kompletteringen. Handläggaren får tillbaka ärendet, löser det och meddelar kund. Kund kan under hela processen via sin ärendelänk följa, skriva in kompletteringar och se status på ärendet.
Med ärendehantering får man hjälp att organisera och fördela arbetsuppgifterna i sin kundtjänst. Skapa ärenden, fördela till handläggare, uppdatera status, kommunicera med kunderna via tjänsten, hämta ärendestatistik mm.
Ärenden kan skapa från olika källor såsom e-post, telefoni, kontaktformulär, SMS/MMS, manuellt elller via ett API från ett externt system.

Funktioner i ärendehanteringen

Det finns otaliga funktioner för att effektivisera och organisera hanteringen av ärenden i tjänsten.
Via mallar och filter kan hantering av ärenden automatiseras för att t.ex. ge tillgång till olika standardsvar och för att ge statistik.
Personalen kan arbeta i grupper uppdelat på olika kriterier, t.ex. ekonomi, teknik, kundtjänst etc), där grupperna kan ha egna inkorgar och sina egna inställningar.
Via vår kunskapsdatabas eller standard AI (ChatGPT) kan lämpliga svar återanvändas och man kan mäta hur effektiva dessa svar är.

Chatt

Ni kan ta emot kunder via chatt i realtid. Handläggare loggar in chattkö(er) för att ta emot chatt från kunderna.
Ni klistrar enkelt in kod (hämtas via kontrollpanelen) på den sida där kund ska kunna starta chatt.
Ni kan även specificera vad kunden måste fylla i innan chatten startar (t.ex. namn och kundnummer). Ni anger vilka fält som skall ingå och vilka fält som är obligatoriska att fylla i.

Funktioner i chatten

Utseendet på chatten kan enkelt anpassas så att färger och stil passar in med er egen hemsida. Detta görs i en egen s.k. css-fil (stylesheet).
Om ni redan har uppgifter om kunden, t.ex. om kunden är inloggad på er hemsida, så kan information om detta enkelt förifyllas till chatten för att göra kundens upplevelse smidigare.
Handläggare kan enkelt betjäna flera chatt-dialoger samtidigt och hoppa emellan dessa på ett smidigt sätt i webbläsaren.

E-post

Ni kan ta emot och skapa nya ärenden eller uppdatera befintliga utifrån e-post från era kunder. Ni får en (eller flera) adress(er) av oss dit ni vidarebefordrar ("forward") e-posten.
Ni väljer hur tjänsten skall hämta e-posten som ligger till grund för nya ärenden. Man anger om ärendena skall skapas automatiskt eller efter manuell granskning. Ni specificerar huruvida man vill skicka "auto-svar" när nytt ärende skapas och om kommunikation med kund sker i form av mail-konversation eller via en länk/hemsida.

Funktioner i e-post

En mängd inställningar kan göras för att skräddarsy hur e-post skal hanteras i tjänsten. T.ex. kan man lägga in en generell hälsningsfras och en signatur.
E-post kan hanteras som vanlig text eller så kan HTML-redigering användas om man vill formattera texten i det som skickas.
Om ni även har aktiverat kundregister (CRM) och kundens uppgifter (avsändaren) finns i kundregistret så kopplas naturligtvis ärendet automatiskt till identifierad kund.